Rotterdam-Rijnmond

Loods bestellen

Om vertraging te voorkomen verzoeken wij uw E.T.A. / E.T.D.-boodschap op tijd te verzenden

Loods bestellen

Inkomende schepen moeten 3 uur* voor beloodsing (ETA Pilot Boarding Place) via het Port Community System worden besteld**.  

Een inkomende reis met loods gevraagd die op minder dan 2,5 uur voor de laatst bestelde ETA wordt geannuleerd of waarvan de nieuwe ETA met drie (3) uur of meer wordt verlaat, wordt beschouwd als afbestelde reis. Het van toepassing zijnde tarief voor afbestelkosten voor inkomende afbestelde reizen wordt daarvoor in rekening gebracht. Voor afbestelde inkomende reizen is dan het tarief voor afbestelkosten van toepassing zoals vastgesteld door de ACM en beschreven in paragraaf 4.3 van de tariefbrochure. De ETA loodsstation voor schepen die met FLA worden besteld, wordt berekend aan de hand van de vaartijdentabel.

Reizen vanuit het achterland (Bolnes, Volkerak, Handelskade, Krammer, Kreekrak en ’s Gravendeel) die op minder dan 1,5 uur voor de laatst bestelde ETA/ETD worden geannuleerd, dan wel waarvan de ETA/ETD met 2 uur of meer wordt verlaat worden beschouwd als afbestelde reizen. Voor deze afbestelde reizen wordt het van toepassing zijnde tarief voor uitgaande en verhalende reizen in rekening gebracht zoals vastgesteld door de ACM en beschreven in paragraaf 4.3 van de tariefbrochure.  

Uitgaande en verhalende moeten 2 uur voor ETD via het Port Community System worden besteld. Uitgaande en verhalende reizen die op minder dan 1,5 uur voor de laatst bestelde ETA/ETD worden geannuleerd, dan wel waarvan de ETA/ETD met 2 uur of meer wordt verlaat worden beschouwd als afbestelde reizen. Voor deze afbestelde reizen wordt het van toepassing zijnde tarief voor uitgaande en verhalende reizen in rekening gebracht zoals vastgesteld door de ACM en beschreven in paragraaf 4.3 van de tariefbrochure.  

*Voor geulgebonden schepen en schepen die vallen onder het LNG-regime geldt een afwijkende besteltijd (zie onderstaand, voor details zie onze publicatie ‘Werkwijze’). 

**Voor de details rondom het bestellen van schepen verwijzen we u naar de website van het Havenbedrijf Rotterdam en Portbase.  


LNG

Besteltijden 

Uitgaande  reizen  met  LNG-schepen  moeten  12  uur  voor  ETD  worden  besteld.  Dat heeft meerdere redenen: LNG-schepen moeten in veel gevallen geassisteerd worden  door  meer  sleepboten  dan  andere  schepen,  er  moeten  twee  loodsen  ingepland worden en de vertrekkende reis moet ingepast worden in het overige scheepvaartverkeer en bijzondere reizen als geulreizen. De impact op de capaciteit van de vaarweg en de nautisch dienstverleners is daarmee zo groot dat vroegtijdig bestellen noodzakelijk is.  

Inkomende reizen van LNG-schepen moeten eveneens minimaal 12 uur voor ETA worden besteld. Ook daarvoor geldt dat de impact op de vaarweg vanwege de bijzondere manoeuvre groot is en er meer sleepboten dan gebruikelijk bij moeten worden besteld.  

 

GEULGEBONDEN SCHEPEN

Besteltermijn (semi-)geulgebonden schepen 

Inkomende  reizen  met  geulgebonden  schepen  (diepgang  vanaf  17,4  meter)  en  semi-geulers  (diepgang  vanaf  14.3  meter)  met  bestemming  Stad/Botlek  moeten  minimaal  12  uur  voor  ETA  worden  besteld.   

 De  impact  op  de  vaarweg  vanwege  de  bijzondere  manoeuvre  is  groot,  vaak  moeten  tijpoorten  worden  vastgesteld  en  er  moeten  meer  sleepboten  dan  gebruikelijk  bij  worden  besteld.  Voor  semi-geulers  met  bestemming  Stad/Botlek  geldt  bovendien  dat  sleepboten  al  vanaf  het  Lage  Licht  moeten  assisteren.  De  impact  op  de  capaciteit  van  de  vaarweg  en  de  nautisch  dienstverleners  is  daarmee  zo  groot  dat  vroegtijdig  bestellen  noodzakelijk is. 

Uitgaande  reizen  met  geulgebonden  schepen  (diepgang  vanaf  17,4  meter)    en  semi-geulers  (diepgang  vanaf  14.3  meter)  met  herkomst  Stad/Botlek  moeten  eveneens 12 uur voor ETD worden besteld, met dezelfde redenen als bij inkomende reizen. 

Voor  semi-geulers  (diepgang  vanaf  14,3  meter)  met  bestemming  Europoort/Maasvlakte/Calandkanaal gelden de normale besteltermijnen.INKOMENDE, UITGAANDE EN VERHALENDE SCHEPEN

E.T.D. naar Kapiteinskamer Haven Coördinatie Centrum via (in volgorde van voorkeur)
Tel: +31(0)10 252 1000 / VHF Ch.11

Om vertraging te voorkomen verzoeken wij uw E.T.A. / E.T.D.-boodschap op tijd te verzenden.

OPERATIONELE ZAKEN

Neem contact op met de Loodsdienstleiding:(24-uurs service)
Tel. : +31(0)88 900 3117
Fax : +31(0)88 900 3119
E-mail : LDL.RM@loodswezen.nl

Specifieke wensen voor de helikopter service – ten minste 12 uur van te voren.

Telefoongesprekken met de Loodsdienstleider en de Loodsdienstcoördinatie worden wegens operationele redenen opgenomen.


HELIKOPTER SERVICE

In geval van diepstekende schepen en stormbeloodsing bestaat de mogelijkheid dat het schip met behulp van de helikopter beloodst wordt. In dit geval moet er aan een aantal eisen worden voldaan. Via de onderstaande link kunt u inzien aan welke eisen moet worden voldaan.

Operational safety criteria for receiving a pilot by helicopter

Shipboard safety checklist for receiving pilot by helicopter

Naast deze eisen zijn ook de actuele omstandigheden bepalend of een schip met behulp van een helikopter beloodst kan worden.

 E.T.A./E.T.D. BOODSCHAP

  • E.T.A. boodschap voor schepen met een diepgang van minder dan 17,37 meter: ten minste 6 uur voor aankomst loodsstation Euro 15 boei.
  • E.T.A. boodschap voor diepstekende schepen (meer dan 17,37 meter), ten minste 72 uur voor aankomst op rendez-vous in positie 52 °N.03°O.
  • E.T.D. boodschap, ten minste 3 uur voor vertrek.

Veranderingen of annuleringen van E.T.A. / E.T.D. van méér dan 1 uur moeten worden gemeld.