Rotterdam-Rijnmond

Persbericht - Industrie: ISPO een noodzakelijke tool voor borging kwaliteit loodsenorganisaties

Rotterdam - 27 jun 2017

ISPO een noodzakelijke tool voor boring kwaliteit loodsenorganisaties

Op 21 en 22 juni vond in Rotterdam de ISPO Conference 2017 plaats. ISPO (International Standard for maritime Pilot Organizations) is een door en voor internationale loodsenorganisaties ontwikkeld kwaliteitssysteem. Dit systeem helpt loodsenorganisaties transparant en onderbouwd de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en waar gewenst te verbeteren.

Het belang van ISPO voor de maritieme industrie
Tijdens de Conference heeft de maritieme industrie een duidelijk beeld geschapen van het belang van ISPO. Dat belang zit met name in de transparantie van procedures, de borging van de kwaliteit van dienstverlening en de aansluiting van ISPO bij de interne veiligheids- en kwaliteitsprocedures van de klanten en stakeholders van loodsenorganisaties.

Wethouder Adriaan Visser sprak namens de  gemeente Rotterdam een warm welkom uit aan de aanwezige gasten. Daarbij refereerde hij aan een loodsreis die hij vorig jaar persoonlijk meemaakte. “Het is van groot belang om de veiligheid te blijven benadrukken en om steeds te blijven communiceren over die veiligheid naar uw stakeholders en het publiek.”

Behalve de (Rijks-) Havenmeester van Rotterdam gaven zowel APM Terminals, Shell en Stolt Nielsen hun visie op het belang van een transparent en gedegen kwaliteitssysteem. Ed Barsingerhorn van Shell: “Een consistente en transparante (wereldwijde) blik op alle activiteiten die gerelateerd zijn aan het loodsen van zeeschepen is voor ons van grote waarde. Wij ondersteunen dat en willen er bij betrokken zijn. Juist daarom zijn we erg positief over ISPO. Deze standaard helpt bij het verder inbedden van het loodsenwerk als een kritiek en transparent element in onze industrie waar betrouwbaarheid van groot belang is.”

Ontwikkeling ISPO voor loodsenorganisaties
Op de tweede dag van de Conference  zijn de meer dan 25 aanwezige loodsenorganisaties, waaronder zowel leden van de ISPO als daarin geïnteresseerde loodsenorganisaties, bijgepraat over de ontwikkelingen van de ISPO. Daar werd duidelijk dat de ISPO een systeem is dat steeds doorontwikkeld wordt. In de ISPO beschreven zaken als registratie van en onderzoek naar incidenten en het gebruik van loodsenondersteunende middelen bieden handvatten voor een gedegen dienstverlening.

Als Senior Marine Auditor bij Lloyds Register heeft Marijn Cox veel ervaring met certificeringen, zowel voor ISPO als voor ISO9001. Cox lichtte toe dat de ISPO code in feite gebaseerd is op ISO 9001, maar speciaal toegespitst op loodsenorganisaties. Er zijn verschillen, maar beiden streven het zelfde doel na en gaan uit van het principe van continue verbetering: de cyclus van Plan, Do, Check en Act. 

Voor die cyclus is registratie van en onderzoek naar incidenten en ongevallen erg belangrijk, stelde Lianne van der Veen (onderzoeker bij de onafhankelijke Onderzoeksraad voor Veiligheid). Ook andere spelers dan de Onderzoeksraad spelen daarin een belangrijke en positieve rol. Dat geldt zeker voor de ISPO-gecertificeerde loodsenorganisaties: in de ISPO is vastgelegd hoe loodsenorganisaties  moeten acteren in het geval van incidenten en ongevallen.

ISPO voorkeursstandaard voor loodsenorganisaties 
Willem Bentinck, voorzitter van de International User Group van de ISPO, blikt terug op een geslaagde conferentie. “Onze missie is dat de ISPO het voorkeurssysteem is voor loodsenorganisaties die overwegen zich bij zo’n systeem aan te sluiten. Juist daarom is het van belang dat stakeholders bekend zijn met de standaard. Zij kunnen erop vertrouwen dat loodsenorganisaties die aan de standaard voldoen hun dienstverlening steeds verbeteren. De kwaliteit daarvan en veiligheid zijn voor hen van groot belang. Tijdens deze conferentie hebben we een open gesprek gevoerd met onze stakeholders. Loodsenorganisaties die overwegen zich aan te sluiten hebben een goed beeld gekregen van de standaard en de voordelen daarvan.”

Dat onderschrijft Jan Frans van den Hoek, als voorzitter van de Rotterdamse loodsen de gastheer van deze Conference. “De ISPO beschrijft ook het belang van intensief contact met onze klanten en stakeholders. Tijdens deze conferentie hebben wij als loodsenorganisaties, maar ook de vertegenwoordigers van de maritieme industrie onder onze gasten, aan den lijve dat belang ondervonden. Die uitwisseling van standpunten en informatie geven ons het vertrouwen dat onze dienstverlening aansluit bij de wens van onze klanten.”