Rotterdam-Rijnmond

ACM stelt landelijke tariefwijziging van +1,42% vast voor loodsgelden

Rotterdam - 28 dec 2016

Op 23 december jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2017. Door middel van dit bericht willen we u op de hoogte stellen van het feit dat de ACM een landelijke generieke tariefwijziging van +1,42% heeft vastgesteld.

Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2017 geraamd is. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16813/Tariefbesluit-Loodsgeldtarieven-2017/

Alle nieuwe tarieven zijn verwerkt in onze calculator, waarmee de tarieven in alle regio’s kunnen worden uitgerekend. Na 1 januari staat de calculator standaard ingesteld op de in 2017 geldende tarieven. 

Download Tarievenboekje loodsgeld Rotterdam-Rijnmond 2017 (PDF)
Op aanvraag zijn de tarieftabellen verkrijgbaar in Excel-formaat. Mocht u die bestanden willen ontvangen, dan kunt u dat laten weten via de onderstaande contactgegevens. 

In het geval van aanvullende vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via rtm.customerservice@loodswezen.nl of via telefoon 088 900 3005 of 088 900 3025.