Rotterdam-Rijnmond

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven

Op 15 december 2022 publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2023. De ACM heeft een landelijke generieke tariefwijziging van + 3,03% heeft vastgesteld.  

 

Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM:

https://www.acm.nl/nl/publicaties/loodsgeldtarieven-stijgen-met-303-2023


LOODSGELDTARIEVEN 2023

Download Tarievenboekje loodsgeld Rotterdam-Rijnmond 2023.pdf (PDF)
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld.


UNIFORME TARIEFSTRUCTUUR 

Vanaf 1 januari 2014 geldt een uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf.


VASTSTELLING LOODSGELDTARIEVEN 

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).