Rotterdam-Rijnmond

Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland.

Tarieven

Op 23 december jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het Tariefbesluit Loodsgelden 2017. Door middel van dit bericht willen we u op de hoogte stellen van het feit dat de ACM een landelijke generieke tariefwijziging van +1,42% heeft vastgesteld.
Deze tariefwijziging wordt door meerdere factoren veroorzaakt, onder meer door het lagere aantal loodsreizen dat voor 2017 geraamd is. Het Tariefbesluit kunt u downloaden van de site van de ACM: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16813/Tariefbesluit-Loodsgeldtarieven-2017/.

 

loodsgeldtarieven 2017

Download Tarievenboekje loodsgeld Rotterdam-Rijnmond 2017 (PDF)
Via de online rekenmodule kan een indicatie berekend worden voor het te verwachten loodsgeld.

Uniforme tariefstructuur

Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe, uniforme tariefstructuur voor loodsgeldtarieven in Nederland. Uitgebreide informatie over de nieuwe tariefstructuur is te vinden in de brochure Nieuwe tariefstructuur loodsgeld. Logisch en transparant per 1 januari 2014.pdf.

Vaststelling loodsgeldtarieven

Loodsgeldtarieven worden binnen deze tariefstructuur vastgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Voor meer informatie over de achtergrond van het besluit van de ACM verwijzen we u naar de website van de ACM (www.acm.nl).